haruka
haruka wrote on game forum
campeon favorito no uso a ninguno de eso yo prefiero a amumu o shaco