Your badges

World of Tanks
19.11.2016, 14:56
World of Tanks
Ачивмент открыт за выполнение заданий в World of Tanks
Badge won: 19.11.2016, 14:56
War Thunder
19.11.2016, 14:42
War Thunder
Ачивмент открыт за выполнение заданий в игре War Thunder
Badge won: 19.11.2016, 14:42
Titan Siege
19.11.2016, 14:37
Titan Siege
Зарегистрироваться в игре Titan Siege через Gamekit.
Badge won: 19.11.2016, 14:37
Fan
02.03.2015, 07:40
Fan
Wszedłeś do nas przez VK? Super. Otrzymujesz od nas na start odznakę Fan.
Badge won: 02.03.2015, 07:40