Your badges

Generals of War
16.04.2015, 16:11
Generals of War
Ачивмент получен за выполнение заданий в игре Generals of War
Badge won: 16.04.2015, 16:11
Fan
16.04.2015, 15:51
Fan
Wszedłeś do nas przez VK? Super. Otrzymujesz od nas na start odznakę Fan.
Badge won: 16.04.2015, 15:51