İsim sorunu Oyun ismi ile oyuna kayıt esnasında sordukları isim birbirine tutması lazım.