Birlik isteği gönderirseniz sevinirm kendi birliğini kurabiliyorsun.